Suatu hari jibril datang kepada Rosul di sebuah dataran tinggi kota mekkah, jibril memendang bukit itu dengan tumitnya hingga memancarkan mata air,kemudian jibril berwudu untuk mengajarkan bagaimana cara menyucikan diri untuk beribadah, Rosulpun mengikutinya, lalu jibril menunjukkan tata cara salat: berdiri, rukuk, sujud dan duduk, dengan mengulangi takbir dan diakhir dengan salam nabipun mengikutinya, setelah itu jibril pergi dan Rasul pulang kerumahnya. Semua yang di pelajarinya diajarka. Kepada Khadijah, dan merekapun sholat bersama.

Dari cerita itu menurut kesimpulan saya :

1. Kalo ditanya tata cara sholat jibril yang mengajarkan bukan bikinan Muhammad.

2. Sholat sudah diperintahkan semenjak awal2 kenabian ini dibuktikan dengan ikutnya Istri Beliau Khadijah